Katarina Blog

Sreća 12

Ovi kolači su ista ja: malo kvrgavi, malo rastureni, negde im nedostaje neka ivica, potpuno su nesavršeni, i zato liče na mene.

Sreća 11

Drugi muževi izvode žene na doček Nove godine, u kafić, restoran, ti mene na žurku u hitnu, pa na afterparty u Urgentni centar, šalila se, snagom koja joj se naprasno vratila.

Sreća 10

Jeftine parole premrežile su svet, nema čistog neba, sve su motivacije, afirmacije, informacije, formacije.

Sreća 9

Oni se tako čvrsto drže jedno za drugo, i toliko dugo hodaju Zemljom, da znaju sve puteve, za njih nema pogrešnog.

Sreća 8

Od nje su kupovali cveće, kad idu u posetu, onima za koje se nadaju, i onima za koje nade više nema.

Sreća 7

Taj pogled, pun prećutne molbe i nade, očekivanja da će ona pomoći, da je sve u njenim rukama, nikada neće moći da potisne iz teških sećanja.

Sreća 6

Sreća? Ona je zaista nikada nije čekala. Ako je nekoga očajnički želela, bila je to Nada. Zbog toga je znala da stranac laže. da je govorio istinu, bio bi Nada.

Sreća 5

Nisu joj se udvarali, nije tu bilo igrica, čežnje, nagoveštaja, prilazili su joj kao poslovnom projektu i odmah prelazili na stvar.

Sreća 4

Neko je besno pisao kako nije u redu nešto, nije imala snage ni da čita šta nije u redu, biti u redu je vest, sve ostalo su svakodnevne trivijalne pojave.