Tagged: domovina

Domovinu nosim u srcu…

Domovina, šta je to? Gde se tačno nalazi, osim što je u srcu? Kako je definisati kad je sve relativno? Relativna granica, relativna ljubav, relativna sloboda, relativno shvatanje otadžbine? Osim na Centralnoj otadžbinskoj upravi, teško da postoji još neko mesto u Srbiji na kojem mogu tačno da se definišu pojmovi koji domovinu odredjuju.

%d bloggers like this: