Tagged: mir

Čovek, delo i vera

Pogrešno može biti samo ono što učiniš na štetu svoje duše i štetu drugog čoveka. I ako ne možeš da oprostiš drugome ili sebi ljudsku slabost.

%d bloggers like this: