Tagged: moralisti

Molim

…vi čije su košulje uvek bele, vi koji ne rizikujete, vi koji se ne prepuštate, vi koji uvek znate šta hoćete, vi koji se nikada niste poveli, vi koji sebi ništa ne zamerate… prodjite me se.

%d bloggers like this: