Tagged: nada

Sreća 6

Sreća? Ona je zaista nikada nije čekala. Ako je nekoga očajnički želela, bila je to Nada. Zbog toga je znala da stranac laže. da je govorio istinu, bio bi Nada.

%d bloggers like this: