Tagged: pakovanje

Kofer, deo drugi

I uvek imam najviše kofera, torbi, pomoćnih torbi i “ličnog prtljaga”, nego bilo ko drugi na stanici, aerodromu… Sve svoje sobom nosim, i to činim sama: zabavno je da mi zaista, ali zaista, kofere nikad niko nije nosio… Ali, zašto uvek svi komentarišu njihov broj i veličinu, ako sve ide samo na moja ledja?

%d bloggers like this: