Tagged: pubertet

Gimnazija

24 godine kasnije, prošle subote, sam se ponovo našla na prvom susretu sa Gimnazijom.

%d bloggers like this: