Tagged: Srbija

Tara – sve što mi je potrebno za istinski odmor

Potpuno svesna da je danas novac značajniji nego te davne 1978. zato što ga obični ljudi imaju sve manje, a “sposobni” sve više, ipak bih molila: ostavite Taru ovakvu kakva jeste. Pustite je, da imamo i mi koji ostajemo bez daha sve češće mesto za sebe. Hvala!

Dani koji ne postoje

Njegov sin je teško bolestan. Najteže. Godinama već. Z. i njegova žena su godinama bez posla. Oni su ona državna statistika koju zovu “žrtve tranzicije”. Pomognu mu, kaže, ljudi koje zna, jedan sveštenik…

%d bloggers like this: