Tagged: žena

Cena života u državi koja ima plan

Znam da su tu ženu nazvali kurvom. Znam da se cela ispravna, moralna, čista i pravdena Srbija, u vreme posta, na nju bacila kamenom. Znam da mi je muka već danima. I da mi se plače.

%d bloggers like this: