Tagged: izbeglice

Dve slike

Kad se slika sveta podeli na nas i na njih, između postoji granica čvršća i veća od Orbanove žice sa žiletima.

%d bloggers like this: