Tagged: odgovornost

Šta sam danas učinila…

… razmišljam o tome kako je život kratak da bih se u njemu gubila i lutala. I trošila sebe na pogrešne ljude, dogadjaje, informacije… da bih morala na kraju svakog dana da imam odgovore...

%d bloggers like this: