Category: Porodica

Vaistinu, radost

Stala sam, zadihano, ispred pogrbljene starice, uvek sa vezanom crnom maramom na glavi. Izvadila je iz džepa kecelje nešto crveno, ličilo je na crveno ofarbano jaje. Najlepše jaje koje sam ikada videla. Pružila mi je dva jaja, pomilovala po glavi, i rekla tiho:”Pazi da ih ne razbiješ.”

Čovek, delo i vera

Pogrešno može biti samo ono što učiniš na štetu svoje duše i štetu drugog čoveka. I ako ne možeš da oprostiš drugome ili sebi ljudsku slabost.

%d bloggers like this: