Tagged: crvena jaja

Vaistinu, radost

Stala sam, zadihano, ispred pogrbljene starice, uvek sa vezanom crnom maramom na glavi. Izvadila je iz džepa kecelje nešto crveno, ličilo je na crveno ofarbano jaje. Najlepše jaje koje sam ikada videla. Pružila mi je dva jaja, pomilovala po glavi, i rekla tiho:”Pazi da ih ne razbiješ.”