Tagged: bol

Moje ružno lice

Strah od sebe, od onog nepoznatog i neočekivanog, a koje ispliva, kad-tad, me je naučila da ne sudim. Da u određenim okolnostima, pod određenim pritiskom, mogu da budem sve ono čega se i gnušam i plašim.

Bol

I kad sam srećna, ja plačem. I kad sam tužna, opet plačem. Najviše plačem kad sam nemoćna. Kad se osećam poniženo, i kad sažaljevam sebe što moram da učestvujem u nekom dogadjaju.

%d bloggers like this: